Küldetésünk

Mivel az Outdoor Mission csapatát olyan sokoldalú szakemberek alkotják, akik szorosan kötődnek a természethez, feladatunknak tekintjük, hogy a természetben szerzett tapasztalatainkat másoknak is átadjuk, és a természet mentori erejére támaszkodva a közösségek tagjainak együttműködését elősegítsük, látásmódjukat tágítsuk, közös élményekkel gazdagítsuk. Programjainkat úgy valósítjuk meg, hogy közösségformáló erejük érvényre jusson, egyben a tágabb közösség érdekeit is szem előtt tartva.

 

 

 

 

 

"Tanuljunk és tapasztaljunk, éljünk a természet tanítómesteri hatásával, miközben kalandokkal teli küldetésünket teljesítjük...!"

(Outdoor Mission)